Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων


Δημοσιεύστε τώρα online τον ισολογισμό της εταιρίας σας με απόλυτη διαφάνεια και εναρμόνιση με τη νέα νομοθεσία περί ισολογισμών.Απαλλαγείτε από τα μεγάλα κοστολόγια της δημοσίευσης του Ισολογισμού σας σε εφημερίδες και δημοσιεύστε ηλεκτρονικά

Βάση του νόμου 4072 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012) οι δημοσιεύσεις των ισολογισμών και των λοιπών οικονομικών στοιχείων των ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, πλέον γίνονται στις εταιρικές ιστοσελίδες των εταιριών, οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι καταχωρημένες στο ΓΕΜΗ.

Δείγμα Δημοσίευσης