Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων


ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε

ΑΦΜ: 9999999999 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542

ΕΔΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ: 9999999999999

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Business Optimal Software

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Business Optimal Software είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών Επιχειρησιακού Λογισμικού Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας για επιχειρήσεις

Ισολογισμός 2022