Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων


ΔΩΔΕΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Μ.ΙΚΕ

ΑΦΜ: 801536421 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542

ΕΔΡΑ: ΑΛ ΔΙΑΚΟΥ 38-ΡΟΔΟΣ

ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ: 000158706420000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410-38400

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ισολογισμός 2022