Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων


Business Optimal Software Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

ΑΦΜ: 800945765 – ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542

ΤΗΛ: 2241027708

ΕΔΡΑ: Δωδεκανησιακης Νεολαιας 7- Ρόδος , ΤΚ.85100

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ : ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1.000€ ΜΕΤΡΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ 100 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΝΟΜ.ΑΞΙΑΣ 100€ ΕΚΑΣΤΟ

ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ: 145490320000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Ελπινίκη Τζανέτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Συστήματα Πληροφορικής & Λογισμικού

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2020

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2021